Trang chủ » Bất động sản » PHÂN BIỆT SỔ ĐỎ VÀ SỔ HỒNG
PHÂN BIỆT SỔ ĐỎ VÀ SỔ HỒNG

PHÂN BIỆT SỔ ĐỎ VÀ SỔ HỒNG

Giá bán :920,000,000 VND

Chào bạn!

Việc phân biệt các loại sổ đỏ, sổ hồ và sổ khác… tôi cũng đã trả lời nhiều rồi, bạn chỉ cần chủ ý sauL

1. Sổ đỏ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mẫu sổ do Bộ tài nguyên và môi trường ban hành để ghi nhận quyền sử dụng đất trong đó có: Đất ở, Đất nông nghiệp, đất rừng, đất giao thông, đất phi nôn nghiệp….. khi được cấp cho đất ở và có nhà ở trên đất, thì phần nhà ở sẽ được ghi là Tài sản gắn liền trên đất.

2. Sổ hồng: Là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do Bộ xây dựng ban hành trong đó ghi rõ: Sở hữu nhà ở như thế nào? sử dụng đất ở thuộc sử dụng riêng hay chung: cấp cho nhà riêng đất hoặc nhà chung đất như nhà chung cư.

3. Bây giờ các loại sổ này đều thông nhất cấp đổi một loai giấy chứng nhận nhà đất là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nhưng dù là mẫu nào đi chăng nữa cũng là một chứng thư pháp lý khẳng định quyền sử dụng và sở hữu hợp pháp nhà đất.

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. 01689565058 Mr Hòa